Cong ty nha vui

Xay dung nha vui

Kien truc nha vui

nha vui

thiet ke nha tai long an

thiet ke nha pho mat tien 6m

thiet ke biet thu dep tai go vap

thiet ke nha tai quan 9

thiet ke nha dep tai tan phu

Mau thiet ke nha cap 4 dep

thiet ke nha pho mat tien 4m

Nha thau xay dung uy tin tai tphcm

thiet ke nha tai tan phu

Thiet ke nha dep tai quan 2

thi cong noi that chung cu

Dịch vụ / Câu hỏi về kiểm toán

Các câu hỏi về kiểm toán


Câu hỏi 136: 
Hiện nay, VAE đang thực hiện kiểm toán cho một khách hàng là công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư (sau đây gọi tắt là Công ty CP A). VAE gặp phải một số vấn đề xin hỏi như sau:
1. Các cổ đổng góp vốn thành lập Công ty CP A bằng 6.000.000 trái phiếu chuyển đổi của một Ngân hàng TMCP với Mệnh giá trái phiếu là 100.000 VND, lãi suất cố định là 7%/năm. Trái phiếu này được các thành viên góp vốn thống nhất bằng 130%  mệnh giá – tương ứng với 130.000 VND/trái phiếu. Trái phiếu này tại thời điểm định giá không có giao dịch trên thị trường. Công ty CP A thực hiện hạch toán như sau:


Nợ TK 228   780 tỷ (tương ứng với 600 tỷ theo mệnh giá trái phiếu)


Có TK 411  780 tỷ


2. Sau đó, để chuyển đổi số trái phiếu trên, Công ty đã thực hiện repo số trái phiếu góp vốn trên cho 2 công ty chứng khoán với thời hạn 3 tháng, lãi suất repo là 13,7%/năm để nhận về 600 tỷ. Công ty thực hiện hạch toán như sau:


Nợ TK 112  600 tỷ


Có TK 311 600 tỷ


3. Công ty lại cho thành viên là cổ đông sáng lập đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị vay với giá trị 610 tỷ và không tính lãi vay. Công ty hạch toán:


Nợ TK 138  610ty


Có TK  112 610ty


Vậy xin hỏi:


1) Việc các cổ đông định giá tra phiếu bằng 130% giá trị mệnh giá như trên để ghi có hợp lý không? Nếu hợp lý thì quy định ở văn bản nào?


2) Việc công ty đi vay phải chịu lãi suất vay nhưng cho thành viên Hội đồng quản trị vay lại không tính lãi vay như đã nêu trên có phù hợp với Chế độ kế toán hiện hành không?


3) Kiểm toán viên xử lý và đưa ra ý kiến như thế nào với tình huống trên?


Trả lời:


1. Việc các cổ đông Công ty A thống nhất góp vốn bằng trái phiếu chuyển đổi với giá trị bằng 130% mệnh giá phải được thuyết minh rõ ràng trong Báo cáo tài chính.


2. Việc Công ty A đi vay phải chịu chi phí lãi vay và tính vào chi phí của công ty nhưng cho thành viên Hội đồng quản trị vay lại không tính lãi vay là không hợp lý, không phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành, bởi vì khoản chi phí lãi vay này không liên quan gì đến hoạt động của công ty.


3. Do có nghi ngờ về việc Công ty A đi vay để cho vay không tính lãi như nêu trên, dẫn đến việc kiểm toán viên cũng nghi ngờ việc góp vốn bằng trái phiếu chuyển đổi với giá trị bằng 130% mệnh giá. Kiểm toán viên cần đưa ra ý kiến ngoại trừ về tình huống trên.
 
VACPA.

Các câu hỏi cùng danh mục khác

Hỗ trợ trực tuyến